Paikallinen sopimus, vuorojen välinen vapaa Sote-sopimuksen III luvun mukaisessa jaksotyössä, Sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus

HEL 2021-012778
More recent handlings
§ 57

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOROJEN VÄLISESTÄ VAPAASTA SOTE-SOPIMUKSEN MUKAISESSA JAKSOTYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA SEKÄ PALVELUKESKUKSESSA

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen koskien vuorokausilevon lyhentämistä.

Päätöksen perustelut

Paikallinen sopimus on käytössä sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksessa. Sopimus mahdollistaa sen, että työnantajana Helsingin kaupunki voi suunnitella jaksotyötä tekevälle henkilölle vuorojen väliseksi ajaksi vähintään 9 tunnin mittaisen tauon, jos työntekijä on antanut suostumuksensa vuorokausilevon lyhentämiselle. Työehtosopimuksen mukainen vuorokausilepo on 11 tuntia. Sopimus joustavoittaa työvuorosuunnittelua haastavissa henkilöstötilanteissa.

This decision was published on 29.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus vuorokausilevon lyhentämisestä sotessa ja palkessa

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.