Palkasta päättäminen, koululaisten laajoista lääkärintarkastuksista maksettava korotettu palkkio, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-012850
More recent handlings
§ 54

Paikallinen sopimus koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärien korotetusta palkkiosta koskien koululaisten laajoja lääkärintarkastuksia

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärien korotetusta palkkiosta koskien koululaisten laajoja lääkärintarkastuksia.

Päätöksen perustelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on tällä hetkellä noin 50%:n lääkäriresurssin vaje ja tämä vaje on ollut samaa tasoa jo pidempään. Laajoja lääkärintarkastuksia ei ole pystytty toteuttamaan lain vaatimissa rajoissa. Palvelusetelit ovat olleet käytössä huhtikuusta 2021 alkaen laajojen lääkärintarkastusten toteuttamista varten, mutta palveluntuottajia on ainoastaan yksi ja heillä on vain yksi lääkäri, joka tekee tarkastuksia kahtena päivänä viikossa.

Helsingissä on noin 19.000 peruskoululaista, jotka kuuluvat laajan lääkärintarkistuksen piiriin lukuvuosittain. Tätä lääkärivajetta paikkaamaan palvelusetelien rinnalle, esitetään koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskenteleville lääkäreille korotettua tarkastuspalkkiota laajojen lääkärintarkastusten toteuttamisesta arki-iltaisin. Kyseessä on jononpurkutoimenpide ja työ perustuu vapaaehtoisuuteen.

This decision was published on 19.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärien korotetusta tarkastuspalkkiosta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.