Yhteistyösopimus, tiettyjen kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien käytön jatkaminen kaupunkiliikenneyhtiön siirtymäaikana, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-012855
More recent handlings
§ 12

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien käyttö siirtymäajalla, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle siirtymäajaksi rajatut käyttöoikeudet erikseen nimettyihin kaupunkitason HR-järjestelmiin.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, 282 §, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle (jäljempänä kaupunkiliikenneyhtiö). Liiketoimintasiirron astuessa voimaan 1.2.2022, työntekijöiden henkilötietoja käsitellään siirtymävaiheessa kaupungin HR-järjestelmissä.

Henkilöstöjohtaja myöntää käyttöoikeudet kaupunkiliikenneyhtiölle Työsuojelupakkiin, eHijatiin sekä MepcoPro:hon siirtymäkaudeksi, joka päättyy viimeistään 31.7.2022.

Henkilöstöjohtaja on tehnyt henkilötietojen käsittelystä erillisen päätöksen ja sopimuksen kaupunkiliikenneyhtiön kanssa.

This decision was published on 01.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maarit Salla, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29996

maarit.salla@hel.fi

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Siirtymäaika_Työsuojelupakki_2022_02_01
2. eHijat_siirtymäajan_käyttö_2022_02_01

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.