Opetussuunnitelman muutos, Maunulan ala-aste, 5. ja 6. vuosiluokan välitodistus

HEL 2021-013006
More recent handlings
§ 133

Opetussuunnitelman muutos, Maunulan ala-aste, 5. ja 6. vuosiluokan välitodistus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Maunulan ala-asteen koulun koulukohtaisen opetussuunnitelman muutokset koskien väliarviointia (luku 6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa). Muutokset astuvat voimaan 1.12.2021.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Maunulan ala-asteen koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosta koskien koulun opetussuunnitelman lukua 6 (opetussuunnitelman luku 6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa) siten, että välitodistus annetaan 5. ja 6. luokkalaisille syyslukukauden lopussa.

This decision was published on 02.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja