Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi -hanke, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2021-013015
More recent handlings
§ 134

Avustuksen haku, Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi, Aluehallintovirasto

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea varhaiskasvatuksen liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi Aluehallintoviraston paikallista Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta 85 000€ ajalle 1.4.2022-31.12.2022. Omarahoitus 42500€ (50%) katetaan kasvatuksen- ja koulutuksen hallinto- ja tukipalveluiden kehittämispalvelusta. Hakemus on liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa projektikoordinaattori ********** toimimaan valmistelijana avustuksen hakemisen sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi - hankkeessa keskiössä on pienten lasten liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuspäivän aikana. Ydintavoitteena on jatkaa systemaattisesti käynnissä olevaa kehittämistyötä, jotta varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiselle on toimivat olosuhteet ja liikkuminen on houkutteleva vaihtoehto. Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi -hankkeen tavoitteina ovat vahvistaa motoristen perustaitojen kehittymistä osana pedagogista toimintaa, edistää liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista sekä lisätä tietoisuutta olemassa olevasta toimintamalleista ja työkaluista.

Rahoitusjohtajan 10.12.2018 päätöksen (103 §) mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 03.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Laura Pirhonen, projektikoordinaattori, puhelin: 09 310 81018

laura.e.pirhonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja