Tietopyyntö, Kasinorannan kahvilan laajentamista koskevat lupa-asiakirjat

HEL 2021-013169
More recent handlings
§ 5

Asiakirja pyyntö

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että pyydetyt asiakirjat toimitetaan asianomaiselle.

This decision was published on 22.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Posti, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38433

tarja.posti@hel.fi

Decisionmaker

Mirka Saarholma
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö