Määräraha, Tarkastusvirasto, henkilökunnan virkistystoiminnan määrärahat vuonna 2021

HEL 2021-013347
More recent handlings
§ 6

Tarkastusviraston henkilökunnan virkistystoiminnan määräraha vuonna 2021

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti myöntää vuodelle 2021 varatusta virkistystoimintaan tarkoitetusta määrärahasta henkilökuntakerho Tavis Amandalle 400 euroa virkistystoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Päätöksen perustelut

Avustuksen myöntäminen tarkastusviraston henkilöstökerholle perustuu harkintaan ja siitä päätetään vuosittain. Avustus myönnetään kaupunginhenkilökunnan harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisen ohjeen perusteella.

This decision was published on 24.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: +358931036476

outi.helin@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja