Kokouskäytännöt, kaupunginvaltuuston sähköiset kokoukset 31.12.2021 saakka, koronavirus-tilanne

HEL 2021-013509
More recent handlings
§ 5

Kaupunginvaltuuston sähköiset kokoukset 31.12.2021 saakka

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti, että kaupunginvaltuusto voi 31.12.2021 saakka varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

Päätöksen perustelut

Epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että fyysisen kokoontumisen minimoimiseksi kaupunginvaltuusto voi pitää sähköisiä kokouksia. Järjestely on voimassa 31.12.2021 saakka. Tarve järjestelyn jatkamiselle arvioidaan joulukuun aikana

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 22a §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi päättää, että kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

This decision was published on 29.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 09 310 36067

sanna.selkiaho@hel.fi

Decisionmaker

Fatim Diarra
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja