Hankinta, optio, varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset, päiväkoti Troolari

HEL 2021-013625
More recent handlings
§ 8

Varhaiskasvatuksen erityiskuljetusten hankinta optiokaudelle 1.8.2022 – 31.7.2023 (Pk Troolari)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset päiväkoti Troolariin (osa-alue 2) hankitaan optiokaudelle 1.8.2022 – 31.7.2023 Mavo Oy:ltä.

Hankinta optiokaudelle toteutetaan alkuperäistä hankintapäätöstä (HEL 2020-006378) ja sen perusteella tehtyä hankintasopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Käyttöönotettavan yhden (1) vuoden optiokauden ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on osa-alueen 2 (Pk Troolari) osalta noin 40 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Ruotsinkielisten erityiskuljetusten hankintaa koskevan optiokauden käyttöönotto perustuu aiempaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtajan päätökseen 82§ 17.6.2020 (diaarinumero: HEL 2020-006378). Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo koko sopimuskaudelta optioineen oli yhteensä noin 390 000 euroa.

Toimialajohtaja päätti 24.8.2020 tekemällään päätöksellä purkaa osittain Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja Mavo Oy:n välisen hankintasopimuksen varhaiskasvatuksen erityiskuljetuksista osa-alueen 1 osalta (Päiväkoti Plommonet), koska palveluntuottaja ei kyennyt tuottamaan hankittua palvelua ruotsinkielisenä. Sopimuksen purkaminen osa-alueen 1 osalta tuli voimaan 1.9.2020 lukien.

Varsinainen sopimuskausi oli 1.9.2020 – 31.7.2022 ja hankintaan sisältyi yhden (1) vuoden optiokauden mahdollisuus.

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä eivät synny vielä tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen allekirjoitettavalla optiosopimuksella.

This decision was published on 20.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja