Hankerahoitus, kaupunginkanslia, DVECE - Dynamic Visualizations to Enhance Citizens Engagement -hanke, EIT KIC-rahoitushaku

HEL 2021-013627
More recent handlings
§ 82

Osallistuminen EIT KIC rahoitushakuun hankkeella ”DVECE - Dynamic Visualizations to Enhance Citizens Engagement"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan unionin EIT Urban Mobility KIC rahoitushakuun hankkeessa ”DVECE - Dynamic Visualizations to Enhance Citizens Engagement”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että hankkeen kuntarahoitusosuuteen, enintään 12 365 euroa, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 Forum Virium Helsingin omarahoitusosuuden kattamiseksi.

Päätöksen perustelut

DVECE -hankkeessa kokeillaan innovatiivisia dynaamisten visualisointien sovelluksia kansalaisten osallistumisen parantamiseksi liikkumiseen liittyvissä suunnitelmissa. DVECE:n tavoitteena on lisätä kansalaisten sitoutumista suunnitteluun käyttämällä dynaamisia visualisointityökaluja. Hankkeessa pyritään rakentamaan ymmärrystä siitä, kuinka osallistumisen tuottamaa tietoa voidaan integroida parhaalla tavalla kaupunkien digitaalisiin kaksosiin ja liikkumisdatan luomiseen. Tämä auttaa päättäjiä ymmärtämään paremmin esimerkiksi erityisryhmien liikkumiseen liittyviä tarpeita, ja tarjoaa kanavan tuoda palautetta digitaaliseen kaksoseen.

Hankkeessa luodaan ensimmäinen prototyyppi/pilotti Helsingillä käytössä olevan Decidim-pohjaisen osallistamisalustan ja kaupungin digitaalisen kaksosen yhdistämiseen, mikä tuo lisäarvoa meneillään olevaan EIT Urban Mobilityn DecidiUM-projektiin ja kaupunkien (Helsinki, Thessaloniki ja Breda) digitaalisten kaksosten kehitykseen. Pilottien kautta DVECE luo myös yrityksille polun hyödyntää digitaalista kaksosta liikkumisen kontekstissa, esimerkiksi liittyen uusien ratkaisujen ketterään pilotointiin ja palautteen keräämiseen kansalaisilta. Hanke toteutetaan 1.1.2022-31.12.2022 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Hanke tukee useita kaupungin strategisia tavoitteita mm. lisäämällä ja luomalla uusia mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuudelle ja rakentamalla vuorovaikutteisuutta, luomalla käytäntöjä datan ja analytiikan hyödyntämiseen liikkumisen suunnittelussa sekä hyödyntämällä digitaalisia työkaluja uusien ratkaisujen kehittämisessä. Hanke kytkeytyy näihin osa-alueisiin: 1. tukemalla kansalaisten osallisuutta parantamalla asukkaiden ja sidosryhmien mahdollisuuksia tarkastella kaupungin suunnitelmia konkreettisessa muodossa, ja antamalla mahdollisuuden välittömään yksityiskohtaiseen palautteenantoon, 2. olemalla osa kaupungin digitaalisen kaksosen kehitystyötä ja sen hyödyntämiseen tähtääviä toimia, mikä on osa kaupungin FVH:lle antamaa tehtävää digikaksosen kehittämisestä, 3. tarkastelemalla ja pilotoimalla mahdollisuutta tuoda erityisryhmiltä kerättävää liikkumisen dataa ja palautteita osaksi kaupunkitietomallia sekä tukemalla muita käynnissä olevia kaupunkitietomallin ja digitaalisen kaksosen kehityshankkeita, ja jatkamalla esimerkiksi MUV-hankkeessa tuotettujen ratkaisujen kehittämistä, sekä 4. vahvistamalla Helsingin edelläkävijyyttä luomalla ensimmäisenä mallin, jossa digikaksonen yhdistetään osallistamiseen ja sen avoimiin alustoihin.

Hanketta koordinoi Centre for Research & Technology Hellas (CERTH). Breda University of Applied Science (BUAS) ja Forum Virium Helsinki ovat mukana hankkeessa osatoteuttajina. Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hankkeen käynnistyessä elinkeino-osasto nimeää hankkeelle yhteyshenkilön ja seuraa hankkeen toimia sekä kuntarahoitusosuuden käyttöä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 186 825 euroa, josta EU-tuen osuus on 149 460 euroa (80 %). Forum Virium Helsingin osuus hankkeesta on 61 825 euroa, jolle saadaan EU-tukea 49 460 euroa. Helsingin omarahoitusosuuteen, enintään 12 365 euroa, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa (1 50 04).

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 164 § siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 15.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Kalle Toivonen, erityisasiantuntija, puhelin: 0403347261

kalle.toivonen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Hankehakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.