Lausuntopyyntö, yhdenvertaisuuden toteutuminen Lauttasaaren ala-asteella, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

HEL 2021-013734
More recent handlings
§ 158

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Perusopetusjohtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close