Paikallinen sopimus, palomiesten kokonaispalkkausjärjestelmä, pelastuslaitos

HEL 2021-014137
More recent handlings
§ 65

Paikallinen sopimus palomiesten kokonaispalkkausjärjestelmästä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen pelastuslaitoksen palomiesten kokonaispalkkausjärjestelmä.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksessa on ollut voimassa paikallinen sopimus, jolla on sovittu toisin virka- ja työehtosopimusten mukaisten työaikakorvausten maksamisesta. Virka- ja työehtosopimusten mukaisten työaikakorvausten sijaan henkilöstölle on maksettu kiinteä lisä. Paikallinen sopimus koskee aluehallintoviraston poikkeuslupaan perustuvan 42 viikkotyötunnin ja palomiesten työaikasopimuksen mukaisen säännöllisen työaikarytmin piirissä olevia palomiehiä, palomies-sairaankuljettajia, palomies-ensihoitajia, ylipalomiehiä, paloesimiehiä ja muita 42 tunnin työajan ja palomiesten säännöllisen työaikarytmin piirissä olevia pois lukien asemamestarit ja palomestarit.

Tällä paikallisella sopimuksella uusitaan aikaisempi paikallinen sopimus palomiesten kokonaispalkkausjärjestelmästä ja täsmennetään kiinteän lisän maksamista poissaolojen ajalta. Aikaisemman paikallisen sopimuksen mukaan kiinteä lisä on maksettu vuosiloma- ja sairauslomapäiviltä sekä tavanomaisilta virka- ja vapaapäiviltä. Uuden sopimuksen mukaan kiinteä lisä maksetaan vuosiloman, säästövapaan, palkallisen sairausloman (soviteltuna 60 päivän jälkeen), isyys- ja äitiysvapaan ja palkallisen kuntoremontin ajalta.

This decision was published on 17.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus palomiesten kokonaispalkkausjärjestelmästä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.