Paikallinen sopimus, asemamestareiden työajat ja kokonaispalkkajärjestelmä, pelastuslaitos

HEL 2021-014141
More recent handlings
§ 62

Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksessa on ollut käytössä työaikajärjestely, jossa työaika on keskimäärin 42 tuntia 52 viikon jaksossa ja työvuorojen pituus on ollut 24 tuntia. Työaikalaista ja virka- ja työehtosopimuksista poikkeava järjestely on perustunut aluehallintoviraston työaikalain 39 §:n nojalla antamaan poikkeuslupaan ja paikalliseen sopimukseen, jossa on huomioitu aluehallintoviraston asettamat lupaehdot. Poikkeusluvat ovat määräaikaisia ja edellisen poikkeusluvan voimassaolo päättyy 31.12.2021. Aluehallintovirasto on antanut uuden määräaikaisen poikkeusluvan ajalle 1.1.2022-1.1.2024.

Myös asemamestarit ovat aluehallintoviraston antaman poikkeusluvan piirissä. Asemamestarit ovat myös palomiesten työaikaa koskevan paikallisen sopimuksen piirissä. Asemamestarit eivät kuitenkaan ole palomiesten kokonaispalkkausjärjestelmää koskevan sopimuksen piirissä. Asemamestareiden osalta on ollut erillinen paikallinen sopimus työajasta ja kokonaispalkasta. Asemamestareita koskevalla paikallisella sopimuksella on sovittu työaikoihin liittyvästä tarkennuksesta ja siitä, että myös asemamestareihin voidaan soveltaa palomiesten kokonaispalkkasopimusta.

Tällä paikallisella sopimuksella mahdollistetaan pelastuslaitoksen asemamestareita koskevien työaikajärjestelyjen jatkaminen. Aikaisempi paikallinen sopimus uusitaan.

This decision was published on 17.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.