Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkan korvaaminen toimialoille ja virastoille vuonna 2022

HEL 2021-014207
More recent handlings
§ 4

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkan korvaaminen toimialoille ja virastoille vuonna 2022

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2022 varatuista nuorten kesätyöntekijöiden määrärahoista käytettäväksi Nordjobb-työntekijöiden palkkaamiseen kesätöihin seuraavat summat:

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto, Osallisuus ja neuvonta, Helsinki-info 8 138 euroa (2,5 palkkakuukautta)

  • toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkieliset palvelut,
Småbarnspedagogiken 41 664 euroa (15 palkkakuukautta)

  • toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Savoy-teatteri / Espan lava 13 177 euroa (5 palkkakuukautta ilman ilta-, viikonloppu- ja kokemuslisiä) sekä kulttuuripalvelut, Savoy-teatteri / Espan lava 18 363 euroa (5 palkkakuukautta ilman ilta-, viikonloppu- ja kokemuslisiä)

  • toimintoalue 182910 kulttuuri

Sosiaali- ja terveystoimiala

  • Kivelän seniorikeskus, osasto 4: 6 196 euroa (2,5 palkkakuukautta)
  • Kivelän seniorikeskus, osasto 22: 6 196 euroa (2,5 palkkakuukautta)
  • Kivelän seniorikeskus, päivätoimintayksikkö Solstrålen: 6 196 euroa (2,5 palkkakuukautta)
  • Koskelan seniorikeskus, osastot C 5 ja F 2: 12 392 euroa (5 palkkakuukautta)
  • Myllypuron seniorikeskus 15 329 euroa (5 palkkakuukautta)
  • toimintoalue 183912, sairaala, kuntoutus ja hoiva

Kustannukset ovat yhteensä 127 651 euroa sisältäen palkan, sivukulut ja lomarahan.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä
404100 1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan.

Toimialojen tulee käyttää HR-järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia 16−17-vuotias kesätyöntekijä, keskitetty rahoitus / TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston määrärahoihin on varattu 1,05 miljoonan euron määräraha 16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen kaupungille kesäksi 2022.

Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille.
16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen myönnetään määrärahaa 842 474 euroa ja erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 91 668 euroa. Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen määrärahaa jäi käytettäväksi 115 859 euroa. Henkilöstöjohtaja päätti kuitenkin myöntää Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 127 651 euroa, koska kesätyömäärärahoja jää vuosittain käyttämättä.

Hakemuksia tuli yhteensä yhdeksän neljältä toimialta ja virastolta.
Nordjobb-kesätyöntekijöitä voidaan palkata neljän toimialan / viraston kohteisiin yhteensä noin 19 työntekijää korkeintaan kolmen kuukauden työsuhteisiin.

This decision was published on 14.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja