Asemakaavan muutos nro 12874, Kampin alueita ja Leppäsuon kortteli 411

HEL 2021-014348
More recent handlings
§ 56

Asemakaavan 12874 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosissa 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12874 pohjakartan kaupunginosissa 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12874
Kaupunginosat: 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 24/2023
Pohjakartta valmistunut: 10.8.2023
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

This decision was published on 21.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 09 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Juho Pajukoski, paikkatietoinsinööri, puhelin: 09 310 34336

juho.pajukoski@hel.fi

Decisionmaker

Juho Pajukoski
vs. yksikön päällikkö