Sairauspoissaolon keston pidentäminen omalla ilmoituksella koronan aiheuttaman kuormituksen johdosta

HEL 2021-014656
More recent handlings
§ 68

Omailmoitteisen sairauspoissaoloajan tilapäinen pidentäminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Päätettiin, että hengitystieinfektioita koskevissa sairastapauksissa Helsingin kaupungin työntekijä ja viranhaltija voi olla poissa 10 vuorokautta esihenkilön luvalla omalla ilmoituksellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Koronaepidemiatilanteen heikennyttyä ja koronatestaus-käytäntöjen muututtua on tärkeä keskittää sekä Työterveys Helsingin että yleisen terveydenhuollon resursseja tarpeenmukaisesti. Muuttamalla kaupungin sairauspoissaolo-ohjeistusta tilapäisesti, vältytään epätarkoituksenmukaisilta terveydenhuollon käynneiltä.

This decision was published on 22.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja