Maksuhyvitys, kirjastomaksut

HEL 2022-000528
More recent handlings
§ 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kirjastopalvelujen johtaja

This decision was published on 16.02.2024

Close