Yleisökassan tarkastukset vuonna 2022, Taloushallintopalvelu

HEL 2022-000731
More recent handlings
§ 2

Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2022

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi 19.12.2022 (liite 1) päivätyn pöytäkirjan Taloushallintopalvelun Kaupunki ja konserni -palvelualueen suorittamasta Taloushallintopalvelun yleisökassojen tarkastuksesta.

Päätöksen perustelut

Rj 30.12.2020 101§ on määritelty kassantarkastuksen ohjeista.
"Sisäiseen valvontaan liittyvällä säännöllisellä kassantarkastuksella
varmistetaan kassanhoidon asianmukaisuus ja ohjeiden noudattaminen. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja".

This decision was published on 11.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Albion Tahiri, suunnittelija, puhelin: 09 310 25154

albion.tahiri@hel.fi

Decisionmaker

Anniina Kitula
toimitusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.