Paikallinen sopimus laajennetun toiminnan kokeilumääräyksistä Helsingin terveysasemilla työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta

HEL 2022-000923
More recent handlings
§ 9

Paikallinen virkaehtosopimus terveyskeskuslääkärien palkkauksesta laajennetun toiminnan osalta 1.3. - 31.8.2022

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa 16.8.2021 tehtyä paikallista virkaehtosopimusta terveyskeskuslääkärien palkkauksesta laajennetun toiminnan ajalta 1.9.2021 - 28.2.2022.

Päätöksen perustelut

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2020–2021 mukaan lääkärien tehtäväkohtaista palkkaa tulee korottaa, mikäli lääkärin säännöllisen työajan työvuoroja sijoittuu maanantaista torstaihin klo 17–20 tai perjantaisin klo 17–18.

Helsingin terveysasemilla työskentelevien lääkärien palkkauksesta tehdyn paikallisen virkaehtosopimuksen (4.2.2015) johdosta ko. lääkärien ansiorakenne poikkeaa Kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesta ansiorakenteesta. Tästä johtuen paikallisen virkaehtosopimukseen piiriin kuuluvien lääkärien tehtäväkohtaista palkkaa on korotettava Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta enemmän saman kustannusvaikutuksen saavuttamiseksi.

This decision was published on 27.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus 2022 Terveyskeskuslääkärien laajennetun toiminnan korvaukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.