Määräraha, kaupungin henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle, vuonna 2022

HEL 2022-001811
More recent handlings
§ 2

Avustusten myöntäminen kaupungin henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle vuodelle 2022

Henkilöstöpolitiikan johtaja

Päätös

Henkilöstöpolitiikan johtaja päätti myöntää avustusta kaupungin henkilöstökerhoille, järjestöneuvottelukunnalle sekä eläkeläiskerhoille vuoden 2022 toiminnan järjestämiseen seuraavasti:

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry
 
2 500 €
Helsingin Liikennealan Eläkeläiset ry
 
1 000 €
Järjestöneuvottelukunta
 
10 000 €
Kaupungin linnut
 
1 500 €
Sekakuoro Vox Urbana
 
3 500 €
Stadin soutuklubi
 
1 500 €

Avustukset maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston vastuullinen työnantaja -yksikön määrärahoista sisäiseltä tilaukselta 1836200008.

Päätöksen perustelut

Avustusten myöntäminen kaupungin henkilöstökerhoille, mukaan lukien eläkeläiskerhot, perustuu harkintaan ja niistä päätetään vuosittain. Avustukset myönnetään kaupungin henkilökunnan harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisen ohjeen (1.2.2021) mukaisesti hakemusten ja kokonaisharkinnan perusteella. Kaupunginkanslian määrärahoista jaettavaa avustusta voivat hakea kaupunkitasoisesti toimivat kerhot.

Avustusten suuntaamisen ensisijaisena tavoitteena on Helsingin kaupungilla palvelussuhteessa olevan henkilöstön kerhotoiminnan, aktiivisen vapaa-ajan ja liikunnan tukeminen. Määrärahapäätöksissä on huomioitu kerhojen toimintasuunnitelma ja taloudellinen tilanne. Vuoden 2022 avustusjaossa on huomioitu myös koronaepidemian vaikutukset kerhojen toimintaan.

This decision was published on 04.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöpolitiikan johtaja

Attachments

1. Helsingin kunnalliset eläkeläiset avustushakemus 2022
2. Helsingin kunnalliset eläkeläiset avustushakemuksen liite 1
3. Helsingin liikennealan eläkeläiset avustushakemus 2022
4. Järjestöneuvottelukunta avustushakemus 2022
5. Järjestöneuvottelukunta avustushakemuksen liite 1
6. Kaupungin linnut avustushakemus 2022
7. Kaupungin linnut avustushakemuksen liite 1
8. Sekakuoro Vox Urbana avustushakemus 2022
9. Sekakuoro Vox Urbana avustushakemuksen liite 1
10. Stadin soutuklubi avustushakemus 2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.