Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-001909
More recent handlings
§ 12

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetin määrärahajaon vahvistaminen vuodelle 2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 21.12.2021 § 214 perustuen kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja päätti vahvistaa palvelukokonaisuuksien tulosbudjetit sekä investointimäärärahojen kohdennuksen ajalle 1.1. - 31.12.2022 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 määrärahoista palvelukokonaisuus- ja palvelutasolla.

Palvelukokonaisuuksien tulosbudjetteihin sisältyy vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varattu määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % palvelukokonaisuuden henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tulosbudjettinsa lisäksi käytettävissä kaupunginhallituksen käyttövaroja koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan (19.1.2022 § 5) kohdentaa 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan esityksen (21.12.2021 § 213) mukaisesti.

This decision was published on 11.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja