Tulosbudjetti vuonna 2022, kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

HEL 2022-002308
More recent handlings
§ 14

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston vuoden 2022 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 17.1.2022, § 14, vahvistaa henkilöstöosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2022 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 19.1.2022, § 7) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 17.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pipsa Hartikainen, taloussuunnittelija, puhelin:

pipsa.hartikainen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja