Hankinta, Azure OpenShift verkkosivusto- ja sovelluspalvelualustan kehittäminen, Kaupunginkanslia, Strategiaosasto

HEL 2022-002511
More recent handlings
§ 11

Azure OpenShift verkkosivusto- ja sovelluspalvelualustan kehittäminen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin verkkosivustojen ja sovelluspalveluiden Azure OpenShift teknologiaan perustuvan teknisen alustan kehitystyön hankinnan Oy IBM Finland Ab:lta.

Strategiajohtaja päätti, että hankinnan arvonlisäverottomat kustannukset saavat olla enintään 700 000 euroa ja tämä maksetaan kaupunginkanslian talousarviokohdalta 8 05 01 02 INV - Keskitetty tietotekniikka, projektilta 189200100402.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on linjannut strategiassaan tavoitteen, että kaupungin tarjoamat palvelut ovat helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia aina kun kaupunkilainen tai yritys haluaa ja kykenee niitä käyttämään, ja ne ovat käytettävissä kattavasti kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Helsingin kaupunki uudistaa teknisesti vanhentuneen verkkosivusto- ja sovellusalustansa pilvipohjaisiin ympäristöihin ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Helsingin kaupungilla ja IBM:llä on voimassa oleva portaalisopimus PS97003 hel.fi- viestintäpalveluiden ja asiointi.hel.fi- palveluiden alustan kokonaispalveluista. Palvelusopimus TS15174 on portaalisopimuksen PS97003 alisopimus. Alisopimuksessa on määritelty kehityshankkeen sisältö ja hinnoittelu.

Kokonaispalveluihin kuuluu tekninen palvelualusta, sovellusten hallinta, tuotantoympäristön hallinta sekä kehitys- ja asiantuntijapalvelut. Palvelualusta on pääosin perustunut IBM:n portaalituotteeseen, jonka tuki on päättymässä. Tässä projektissa korvataan alustan vanhentuneet tuotteet avoimen lähdekoodin tuotteilla ja virtuaalipalvelinympäristö pilviteknologialla.

Kehitystyön hankinta tehdään hankintalain 136§ 2 momentin 2 kohdan perusteella. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä. Palvelukokonaisuus perustuu tuotteisiin, joihin ei ole tällä hetkellä muita palvelutuottajia kuin IBM. Nyt hankittava lisäpalvelu on väliaikainen ratkaisu, jolla varmistetaan kriittisten viestintäpalveluiden laatu ja jatkuvuus siirtymäaikana. Hankinnan arvo ei ylitä 50% alkuperäisen hankinnan arvosta.

Helsingin kaupunki valmistelee ja toteuttaa hel.fi- viestintäpalveluiden ja asiointi.hel.fi- palveluiden ja alustan palvelutuottajan hankintalain mukaisen kilpailutuksen vuonna 2022.

This decision was published on 10.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kalle Mikkolainen, projektipäällikkö, puhelin: +358405022590

kalle.mikkolainen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Katja Artimo