Paikallinen virka- ja työehtosopimus, hälytysraha, KVTES:n ja Sote-tes:n piiriin kuuluva henkilökunta

HEL 2022-002567
More recent handlings
§ 17

Korkeampi hälytysraha sosiaali- ja terveystoimialalle sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluihin KVTES:n ja Sote-sopimuksen piiriin kuuluvalle henkilökunnalle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti korkeammasta hälytysrahasta sosiaali- ja terveystoimialalle sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluihin KVTES:n ja Sote-sopimuksen piiriin kuuluvalle henkilökunnalle 28.2.2022 alkaen toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Korona ja paheneva henkilöstöpula aiheuttaa monenlaisia haasteita työpaikoilla. Korkeamman hälytysrahan tarkoitus on kannustaa henkilöstöä tulemaan työhön tilanteessa, joissa työnantaja on arvioinut potilas- tai asiakasturvallisuuden turvaamiseksi lisähenkilöstön tarpeelliseksi.

Tällä viranhaltijapäätöksellä poiketaan KVTES:n III luvun 22 §:n sekä Sote-sopimuksen III luvun 22 §:n mukaisesta hälytysrahasta. Hälytysrahana maksetaan em. tilanteissa 7,61 sijasta 150 euroa.

Hälytysraha maksetaan, mikäli henkilö kutsutaan työnantajan toimesta vapaa-ajalta työhön ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä ja työhön on saavuttava alle 12 tunnin kuluessa. Mikäli henkilö tulee tekemään yksittäisen vuoron, se ei oikeuta hälytysrahaan, koska kyseessä on normaali sijaisuus.

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

This decision was published on 28.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vt. henkilöstöjohtaja