Kaupunginhallituksen myöntämän koronatoipumismäärärahan käyttö suomenkielisessä vapaassa sivistystyössä vuosina 2022-2023

HEL 2022-003006
More recent handlings
§ 5

Kaupunginhallituksen myöntämän koronatoipumismäärärahan käyttö suomenkielisessä vapaassa sivistystyössä vuosina 2022-2023

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisen vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa suomenkieliseen vapaaseen sivistystyöhön kohdistetun koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin vuosille 2022-2023 varatun määrärahan oheisen liitteen mukaisesti. Suomenkieliseen vapaaseen sivistystyöhön kohdennetaan yhteensä 161 000 euroa joustaviin opetus- ja tukijärjestelyihin.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2022 §2 pidetyssä kokouksessa kohdentaa koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen.

Toimialajohtaja päätti siirtää toimivaltaansa kaupunginhallituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle myöntämän koronatoipumismäärärahan käytön osalta vuosina 2022-2023 seuraavasti:

This decision was published on 03.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi Leino, controller, puhelin: 09 310 20425

suvi.leino@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö