Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Helsinki oppii kielillä 5 -hanke, kaksikielisen opetuksen laajentaminen 2022, Opetushallitus

HEL 2022-003205
More recent handlings
§ 31

Valtionavustus kaksikielisen kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen 2022-2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtionavustusta suomenkielisen esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeelle ”Helsinki oppii kielillä 5”. Opetushallitukselta haetaan valtionavustusta kaksikielisen opetuksen kehittämiseen yhteensä 187000 euroa (asianumero 5/426/2022). Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2022–31.12.2023.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 187 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 18700 euroa (10 %) katetaan kehittämispalveluiden budjetista.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa projektipäällikkö Hanna Kietäväinen-Sirénin toimimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemusten osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on helmikuussa 2022 julistanut haettavaksi valtionavustusta kaksikielisen opetuksen laajentamiseen yhteensä enintään 842 000 euroa. Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset koulutuksenjärjestäjät, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista. Valtionavustuksella tuettavan hanketoiminnan keskeiset tavoitteet löytyvät tämän päätöksen liitteenä olevasta Opetushallituksen hakuilmoituksesta (Liite 1).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jonka tavoitteena on Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen pedagoginen kehittäminen ja henkilöstön kelpoisuuden ja osaamisen varmistaminen. Molemmat tavoitteet ovat Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 ”Kasvun paikka” mukaisia. Halutaan edistää sitä, että kaikki päiväkodit ja koulut ovat hyviä ja halutaan varmistaa henkilöstön saatavuus ja pitovoima.

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa valtionavustushakemuksessa (Liite 2).

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 01.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ruth Palola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

ruth.palola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakuilmoitus Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2022 Opetushallitus
2. Hakemus Valtionavustus_ - Statsunderstöd

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.