Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat -palvelu, tiimipäällikkö, työavain KYMP-02-3-22

HEL 2022-003429
More recent handlings
§ 13

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden yritystilat-yksikön tiimipäällikön viran täyttämättä jättäminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää yritystilat-yksikön myyntitiimin tiimipäällikön viran (043413) täyttämättä.

Päätöksen perustelut

Tiimipäällikön virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 6.6.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virka oli julkisesti haettavana 4.-25.2.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa ja LinkedInissä.

Tiimipäällikkö johtaa myyntitiimin henkilöstöä ja kehittää tiimin toimintaa ratkaisukeskeisellä johtamisotteella. Hän vastaa luovuttavaksi arvotettujen tilojen myynnin organisoinnista kaupungin strategian mukaisesti, raportoi taloudesta ja toiminnasta sekä vastaa vuosisopimusten voimassaolosta ja toimintaohjeiden ajantasaisuudesta myyntien ja purkujen osalta. Hän vastaa myös kaupungille hankittavien Hitas-osakkeiden ostosta sekä luopumisohjelman seurannasta.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta rakennus- tai kiinteistöalalta. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus kiinteistöjen myynnistä ja kohteiden kunnon arvioinnista sekä kokemus kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kanssa toimimisesta. Hakijalta odotetaan vankkoja neuvottelutaitoja, joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Kokemusta tila- ja kiinteistöpuolen myyntihankkeista arvostetaan.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista kuusi täytti kelpoisuusehdot. Hakijayhteenveto on liitteenä 1.

Virka päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä soveltuvien kelpoisten hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

This decision was published on 21.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Halm, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21320

antti.halm@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto KYMP-02-3-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.