Maksuhyvitys, kirjastomaksut,

HEL 2022-003445
More recent handlings
§ 13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kirjastopalvelujen johtaja

This decision was published on 16.02.2024

Close