Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalla Vuosaaren nuorisotyöyksikön projektipäällikölle hankintojen tekemisessä

HEL 2022-003664
More recent handlings
§ 2

Hankintaoikeuden myöntäminen Itäisen nuorisotyöalueen Vuosaaren nuorisotyöyksikön projektipäällikölle

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa Vuosaaren nuorisotyöyksikön projektipäällikön, Lauri Hiltusen (Koulunuorisotyö Uptoiminta) toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja, niin kauan kun hän työskentelee nimetyssä nuorisotyöyksikössä, edellyttäen, että:
- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää,
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Projektipäällikön hankintaraja on 3000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön
(§22.9.2021 § 275) : n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 11.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Decisionmaker

Katri Kairimo
nuorisotyön aluepäällikkö