Tulosbudjetti vuonna 2022, kaupunginkanslia, strategiaosasto

HEL 2022-003685
More recent handlings
§ 13

Kaupunginkanslian strategiaosaston vuoden 2022 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 17.1.2022, § 14, vahvistaa strategiaosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2022 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 19.1.2022 § 7) 5 luvun
1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 17.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja