Vuokraus, varastotila, Tattarisuo, Kaasutientie 6

HEL 2022-003758
More recent handlings
§ 16

Tarvepäätös varastotilan vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön, Kaasutintie 6

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti hyväksyä päätöksen perusteluissa esitetyn tilatarpeen noin 240 m² suuruisen varastotilan vuokraamisesta kaupunkiympäristön toimialalta kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön osoitteesta Kaasutintie 6, Helsinki. Tila vuokrataan 15.3.2022 alkaen viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu aina vuoden kerrallaan, ellei sopimuksen päättymisestä ilmoiteta kolmea (3) kuukautta ennen kunkin vuokrakauden päätymistä.

Päätöksen perustelut

Liikuntapalvelukokonaisuudella on toiminnan laajuudesta ja kausiluontoisuudesta johtuen paljon kalustoa. Kaluston määrä lisääntyy ja teknistyy; koneissa on paljon uutta tekniikkaa, joka ei kestä pakkasta. Liikuntapaikkojen nykyiset tilat eivät riitä niin sanottujen kausikoneiden säilytykseen. Koneiden säilyttäminen liikuntapaikoilla hankaloittaa muuta työtä sekä aiheuttaa vaaratilanteita ja laitteiden kolhiintumista. Tästä syystä kalustolle tarvitaan lisää puolilämmintä varastotilaa.

Tattarisuolta osoitteesta Kaasutintie 6 löytyi liikunnan käyttöön soveltuva noin 240 m² suuruinen varastotila, jonka omistaa Oy Power Trucks Finland Ltd. Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa tilan omistajalta ja tekee siitä sisäisen vuokrasopimuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Varastotilan vuokrasopimus alkaa 15.3.2022 ja se on voimassa viiden vuoden määräajan. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi vuoden kerrallaan, ellei päättymisestä ilmoiteta kolmea kuukautta ennen määräajan päättymistä. Vuokrattava tila on noin 240 m² ja sen kokonaisvuokra on 2 500 euroa kuukaudessa (10,42 e/m²/kk) eli 30 000 euroa vuodessa. Vuokran lisäksi maksettavaksi tulee öljylämmitys- ja sähkökulut, jotka laskutetaan erikseen. Tilasta aiheutuvat kustannukset jaetaan liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden ja liikuntapaikkapalveluiden kesken puoliksi.

Kaupunkiympäristön toimiala perii vuokran lisäksi hallintokulua 0,50 €/m²/kk eli yhteensä 120 euroa kuukaudessa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 14.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87502

harri.uusimaki@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja