Vahingonkorvaus, kohtelu koulussa

HEL 2022-003962
More recent handlings
§ 125

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

This decision was published on 16.02.2024

Close