Vuokraus, huoltorakennus, Satumaanpolku 4, Roihuvuoren liikuntapuisto, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-003995
More recent handlings
§ 18

Huoltorakennuksen vuokraaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön, Satumaanpolku 4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja hyväksyi perusteluissa esitetyn tarveselvityksen ja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilatarpeesta Roihuvuorten liikuntapuiston huoltorakennuksen vuokraamiseen liittyen.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt Roihuvuoren liikuntapuiston kunnostamista kokouksessaan 22.9.2020 talousarviokeskustelun yhteydessä. Lautakunta totesi, että Roihuttarien noustua Superpesikseen Roihuvuoren pesäpallokenttä vaatii remontin. Lautakunta katsoi, että investointi on välttämätön ja tästä syystä talousarvioon tarvittiin määräraha kentän kunnostamista varten. Hankkeen yhteydessä rakennettiin tilapäinen huoltorakennus, jossa on pukuhuonetilat sekä yleisö-wc:t. Huoltorakennuksen yhteyteen rakennettiin myös 300-paikkainen katettu katsomo.

Vuokrattava 249 m² huoltorakennus sijaitsee Roihuvuoren liikuntapuistossa osoitteessa Satumaanpolku 4. Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa huoltorakennuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön ja perii siitä pääomavuokraa 4 056,21 euroa kuukaudessa (16,29 €/m²/kk) eli 48 674,52 euroa vuodessa. Vuokran lisäksi kaupunkiympäristön toimiala perii hallintokuluna 0,50 €/m²/kk eli yhteensä 124,50 euroa kuukaudessa.

Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta 1.1.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella, jossa ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 15.5.2030. Irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 21.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja