Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Danske Bank Oyj:n pankkitilien käyttöoikeudet 1.4.2022 alkaen

HEL 2022-004286
More recent handlings
§ 5

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksenDanske Bank Oyj:n pankkitilien käyttöoikeudet 1.4.2022 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti perua aikaisemman päätöksensä ja myöntää alla yksilöidylle Danske Bank Oyj:n tilille seuraaville henkilöille tilinkäyttöoikeuden todeten samalla, että käyttöoikeutta voi käyttää vain poikkeusoloissa kun sähköinen maksatusjärjestelmä ei ole käytettävissä.

Pankki
Danske Bank Oyj
Iban tilinumero
FI54 8000 1900 2422 08
BIC
DABAFIHH
Tilin nimi
Helsinki/Talpa
Tilin laatu
meno - tulo
Käyttöoikeus tilin käyttöön oikeutetuista
Aina kaksi allekirjoittajaa yhtä aikaa
Tilin käyttöön oikeutetut
va. toimitusjohtaja
Päivi Turpeinen
 
vs. osastopäällikkö
Pasi Rauhaniemi

Danske Bank Oyj:lle toimitetaan tämän päätöksen lisäksi kaikkien tilin
käyttöön oikeutettujen nimikirjoitusnäytteet myöhemmin erillisellä liitteellä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 19.1.2022, § 7) luku 11 § 2 kohta 9 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja käytön valvonnan järjestämisestä.

This decision was published on 23.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Fatty, suunnittelija, puhelin: 09 310 25109

nina.fatty@hel.fi

Decisionmaker

Päivi I Turpeinen
va. toimitusjohtaja