Valmiussuunnitelma, kriittisen toiminnan ylläpitämiseksi tarvittava henkilövarausesitys, Tarkastusvirasto / Puolustusvoimien aluetoimisto

HEL 2022-004362
More recent handlings
§ 3

Tarkastusviraston kriittisen toiminnan ylläpitämiseksi tarvittava henkilövarausesitys puolustusvoimien aluetoimistolle

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti esittää puolustusvoimien aluetoimistolle perusvarauksella varattavaksi liitteessä mainitut henkilöt.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin henkilövarausohje (kaupunginkanslia 1.1.2020) velvoittaa huolehtimaan henkilöstön riittävyydestä kriittisissä tehtävissä osana henkilöriskien hallintaa sekä henkilöstövoimavarojen johtamista.

Helsingin kaupunki voi varata henkilöstöönsä kuuluvia asevelvollisia jatkamaan omia, kaupungin toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiä töitään myös niissä tilanteissa, jossa asevelvollisia käsketään palvelukseen. Tällöin työntekijän sodan ajan tehtävänä on toimia työnantajansa palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Asevelvollisuuslain 89 §:ssä (1438/2007) on määritelty palvelukseen kutsumatta jättäminen yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi. Toimenpidettä, jolla tämä toteutetaan, kutsutaan henkilövaraamiseksi (VAP). Puolustusvoimien aluetoimistot ratkaisevat asevelvollisia koskevat varaushakemukset.

Osa tarkastusviraston henkilöstöstä työskentelee sellaisissa kaupungin toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä, joissa varahenkilöratkaisut eivät poikkeusoloissa ole riittäviä. Näiden henkilöiden osalta tehdään henkilövarausesitys viraston kriittisten toimintojen ylläpitämiseksi. Tarkastusvirastoa koskeva varausesitys kohdistuu asevelvollisiin ja kaupungin sekä puolustusvoimien ohjeistuksen mukaisesti ensisijaisesti yli 35-vuotiaisiin. Perusvarauksessa kaikki voimassa olevat aikaisemmat varaukset poistetaan ja henkilöstö varataan viiden vuoden määräajaksi. Myöhemmin tehtävät päivitysvaraukset jatkavat toimipaikan varausta aina viidellä vuodella.

This decision was published on 25.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: +358931036476

outi.helin@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 10 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.