Vuosikokous 2022 sekä valtakunnalliset museopäivät, Suomen museoliitto ry

HEL 2022-004427
More recent handlings
§ 25

Suomen museoliiton 99. vuosikokous 19.5.2022 ja valtakunnalliset museopäivät 18.-20.5.2022 Ahvenanmaalla

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin virallisiksi kokousedustajiksi valtakunnallisten museopäivien yhteydessä Ahvenanmaalla 19.5.2022 pidettävän Suomen museoliiton 99. vuosikokoukseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsen ja liikuntajaoston puheenjohtaja Sami Muttilaisen, vs. kulttuurijohtaja Reetta Heiskasen sekä Helsingin taidemuseon vs. tiimiesihenkilö Mikko Orasen.

Samalla vs. toimialajohtaja päätti, että pöytäkirjanote käy valtakirjasta kokousta varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 03.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Vuosikokouskutsu 15.3.2022
2. Vuosikokouskutsu 15.3.2022, liite, ohjelma

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.