Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Danske Bank Oyj:n verkkopankin maksun palautusoikeudet

HEL 2022-004576
More recent handlings
§ 7

Maksun palautuspalvelun avaaminen Danske Bankin verkkopankkiin

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää alla yksilöidyille henkilöille Danske Bank Oyj:n verkkopankkiin alla mainituille tileille maksun palautusoikeudet, todeten samalla, että maksujen palauttaminen tapahtuu aina kahden henkilön toimesta, rooleina: maksun syöttäjä ja hyväksyjä. Uusi palvelu verkkopankissa sujuvoittaa Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelulle kuulumattomien suorituksien palatusta.

Pankki:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Tilin nimi:
HKI/Talpa/Laskutus
Tilin numero:
FI86 8119 9710 0066 95
Tilin laatu:
Tulotili
 
 
Pankki:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Tilin nimi
HKI/Talpa
Tilin numero:
FI54 8000 1900 2422 08
Tilin laatu:
Meno - tulotili
 
 
Käyttöoikeudet:
Maksun syöttäjä ja hyväksyjä
 
Tilien käyttöön oikeutetut:
Huostila Sanna-Mari
 
Lehtonen Sirpa
 
Nyberg Nina
 
Purhonen Taina
 
Tahiri Albion
 
Tuomala Tea
 

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 19.1.2022, § 7) luku 11 § 2 kohta 9 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja käytön valvonnan järjestämisestä

This decision was published on 30.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna-Mari Huostila, palvelukoordinaattori, puhelin: 09 310 27507

sanna-mari.huostila@hel.fi

Decisionmaker

Päivi I Turpeinen
toimitusjohtaja