Opetussuunnitelman muutos, Oulunkylän ala-aste, kielikylpyopetus

HEL 2022-004634
More recent handlings
§ 46

Oulunkylän ala-asteen opetussuunnitelmamuutos, kielikylpyopetus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä liitteenä olevan Oulunkylän ala-asteen opetussuunnitelmamuutoksen.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 5.11.2019 ruotsin kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden kieliohjelmasta 1.8.2020 alkaen. Päätöksen mukaan ruotsin kielikylpyopetuksessa opiskeleva oppilas opiskelee ruotsia A2-kielen oppimäärän tuntimäärän verran. Lisäksi osa suomen kieli ja kirjallisuus oppiaineesta opetetaan ruotsiksi. Muut kielivalinnat (A1, B1 ja B2) oppilas tekee koulun kielivalikoiman mukaisesti. Kielikylpyopetukseen osallistuva oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä kieltä A2-oppimääränä, jos koulu tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 26.10.2021 hyväksyä Oulunkylän ala-asteen ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen aloittamisen 1.8.2022 alkaen siten, että lukuvuonna 2022-23 aloittaa kielikylpyopetus 1. luokalta ja opetus laajenee lukuvuosittain seuraaville vuosiluokille.

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline ja sitä muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Oulunkylän ala-asteen johtokunta esittää perusopetusjohtajalle päätettäväksi koulun opetussuunnitelman täydentämisen ruotsin kielikylpy-opetuksen opetussuunnitelmalla.

This decision was published on 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ruth Palola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

ruth.palola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Johtokunnan pöytäkirjanote §3

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.