Opetussuunnitelman muutos, Suutarinkylän peruskoulu, A2-kielen tuntijako

HEL 2022-004635
More recent handlings
§ 67

Opetussuunnitelman muutos, Suutarinkylän peruskoulu, A2-kielen tuntijako

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Suutarinkylän peruskoulun 9. luokan A2-kielen tuntijakomuutoksen vastaamaan Helsingin kielten oppimäärien 9. luokan tuntijakoa A2-kielen osalta (2vvt) 1.8. 2022 alkaen.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 19.12.2017 (§ 36), että ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä luokalta ja 10.12.2019 (§ 68), että A2-kielen opetus kolmannelta vuosiluokalta. Koulujen A1- ja A2-kielivalikoimat tarkistettiin kieliohjelmamuutoksen yhteydessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi koulujen A1-kielivalikoimat 19.12.2017 (§ 36) ja A2- kielivalikoimat 24.4.2018 (§ 23).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä 10.12.2019 § 69 Suomenkielisen perusopetuksen A2-kielen tuntijaoksi 1.8.2020 alkaen:

1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk yht.
- - 1 2 2 2 2 2 2 13

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Suutarinkylän peruskoulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle tuntijakomuutoksen koskien 9.lk A2-kielen tuntimäärää. Aiempi tuntijako muutetaan vastaamaan Helsingin kielten oppimäärien tuntijakoa A2-kielen osalta myös 9.llä luokalla (2vvt). (Liite 1)

Lapsivaikutukset:

Jotta kielen opiskelun keskeyttämisiä voidaan välttää peruskoulun viimeisellä luokalla, on perusteltua muuttaa 9.luokan A2-kielen tuntimäärä vastaamaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 10.12.2019 tekemää päätöstä § 69. Muutoksella halutaan lisätä yhdenvertaisuutta eri koulujen ja sitä kautta oppilaiden välille. A2-kielen opetusryhmät ovat pieniä ja muutos mahdollistaa taloudellisesti vahvemman pohjan oppilaiden tukemiseen.

This decision was published on 15.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ruth Palola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

ruth.palola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

2. Pöytäkirjan ote Suutarinkylän peruskoulu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.