Oikaisuvaatimus, palkan takaisinperintä, kokemuslisät, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004731
More recent handlings
Case 26. / 135 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Education Committee

This decision was published on 16.02.2024

Close