Vuokraus, pysäköintipaikkojen irtisanominen, Helen Oy, Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2022-004995
More recent handlings
§ 8

Pysäköintipaikkojen vuokrauksen irtisanominen Helen Oy:ltä

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti irtisanoa Taloushallintopalveluliikelaitoksen ja Helen Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen autopaikkojen vuokrauksesta henkilökunnan käyttöön. Pysäköintipaikoista 8 autopaikkaa irtisanotaan päättymään 1.5.2022 lukien ja loput 2 autopaikkaa 31.3.2023 lukien, yhteensä 10 pysäköintipaikkaa.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalvelun liikelaitoksen henkilökunnalla ei ole enää tarvetta ko. autopaikkoihin ja Hanasaaren voimalan toiminta päättyy 31.3.2023.

This decision was published on 08.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kristiina Vilkman, henkilöstösuunnittelija, puhelin: +358931025428

kristiina.vilkman@hel.fi

Decisionmaker

Päivi I Turpeinen
toimitusjohtaja