Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla muut merelliset palvelut tiimiesihenkilölle

HEL 2022-005065
More recent handlings
§ 21

Valtakirja toimia Helsingin kaupungin edustajana niissä kalatalousalueiden ja osakaskuntien kokouksissa, joissa Helsingin kaupunki on jäsenenä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valtuuttaa toimialan muut merelliset palvelut tiimiesihenkilön edustamaan Helsingin kaupunkia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kuuluvien Helsinki-Espoon, Vantaanjoen, Kirkkonummi-Siuntion ja Länsi-Uudenmaan kalatalousalueiden sekä Saarijärven, Länsi-Onaksen, Luukin, Kaunissaaren, Elisaaren ja Bengtsår-Prästön yhteisten vesialueiden osakaskuntien kokouksissa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on jäsenenä kalatalousalueissa perustuen omistamiinsa kiinteistöihin seuraavasti:

-Helsinki-Espoon kalatalousalue (vesialueet Helsingin alueella)
-Vantaanjoen kalatalousalue (useat kiinteistöt Vantaanjoella)
-Kirkkonummi-Siuntion kalatalousalue (kiinteistötunnus 257-470-3-65)
-Länsi-Uudenmaan kalatalousalue (kiinteistötunnus 78-402-2-6)

Helsingin kaupunki on osakkaana yhteisten vesialueiden osakaskunnissa perustuen omistamiinsa kiinteistöihin seuraavasti:

-Saarijärven osakaskunta (kiinteistötunnus 927-430-876-7)
-Länsi-Onaksen osakaskunta (kiinteistötunnus 638-450-876-4)
-Luukin osakaskunta (kiinteistötunnus 49-430-876-1)
-Kaunissaaren osakaskunta (kiinteistötunnus 753-429-876-2)
-Elisaaren osakaskunta (kiinteistötunnus 149-416-876-2)
-Bengtsår-Prästön osakaskunta (kiinteistötunnus 78-402-876-6)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.2.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Tämä päätös korvaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksen 17.12.2018, 62 §.

This decision was published on 08.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja