Meluaikalinjausten priorisointi vuodelle 2022

HEL 2022-005236
More recent handlings
§ 27

Toinen priorisointipäätös meluaikalinjausten mukaisesti vuodelle 2022

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan tapahtumien koordinaatioryhmän linjauksen liittyen alla olevaan tapahtumajärjestäjien ja tapahtumien pidennettyjen soittoaikojen priorisointiin.

Priorisointilinjauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön voimassa olevia tapahtumapaikkakohtaisia meluaikalinjauksia vuodelle 2022. Ympäristöviranomainen tekee meluilmoituksesta päätöksen priorisointipäätöksen mukaisesti, mikäli päätöksen tekemättä jättämiselle ei löydy jotain perusteltua syytä. Tästä mahdollisesta syystä tulee ilmoittaa priorisointipäätöksen tehneelle työryhmälle viivytyksettä.

Tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointipäätös pidennetyistä soittoajoista seuraavasti:

1. Fullsteam Agency: Ed Sheeranin kaksi konserttia Olympiastadionilla 20.–21.8. klo 16.00–24.00.

2. Flow Festivaalin osalta korjataan edellistä priorisointipäätöstä päivämäärien osalta.

Flow Festival Oy: Flow Festival Suvilahdessa 12.–13.8.2022 klo 15.00–02.00 (haettu meluilmoituksessa) ja 14.8. klo 13.00–00.30 (haettu meluilmoituksessa). Priorisointipäätös tehdään voimassa olevien meluaikalinjausten pohjalta, jolloin ajat ovat seuraavat: 12.–13.8.2022 klo 15.30–01.00 ja 14.8. klo 23.00.

3. Sanoma Media Finland Oy / Nelonen Media Live Oy: Haloo Stadion! -konsertti Olympiastadionilla 18.6.2022 klo 17.00–24.00.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmassa toimintamallissa pidennetyt soittoajat jaettiin kaupungin ympäristöpalvelujen päätöksellä tapahtumajärjestäjien meluilmoitusten hakujärjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että se toimija joka ensimmäisenä ehti hakemaan pidennettyjä soittoaikoja, ne myönnettiin kyseiselle hakijalle.

Suosituimmilla tapahtumapaikoilla pidennetyille soittoajoille on enemmän kysyntää, kuin niitä on tarjolla. Siitä johtuen, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ei voi tehdä tapahtumien luonteeseen liittyvää arviointia melupäätöksiä tehdessään, melupäätöksen tueksi valmisteltiin niiden priorisointimalli.

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2020. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus kehotti noudattamaan sitä tapahtumajärjestäjien hakemuksia käsiteltäessä.

Priorisointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö on määritellyt pidennettyjen soittoaikojen kappalemäärät. Nämä tapahtuma-alueet ovat: Kansalaistori ja Töölönlahdenpuisto, Suvilahti, Olympiastadion, Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Myös muille tapahtumapaikoilla meluviranomainen voi antaa pidennettyjä soittoaikoja harkintansa mukaan, ja näiden aikojen hallinta ja arviointi ei ole erillisen priorisointikäytännön piirissä olevaa toimintaa.

Yllä mainituilla tapahtuma-alueilla saattaa olla enemmän pidennettyjen soittoaikojen hakijoita kuin meluaikalinjauksissa on määriteltyjä tapahtumapäiviä, jolloin kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä tekee priorisointilinjauksen, jonka viestintäjohtaja virallisella päätöksellä vahvistaa.

Priorisointimallilla tavoitellaan tapahtumien tiekartan mukaista tapahtumallisuuden kehitystä ja toteutumista Helsingissä. Priorisointimallin avulla ympäristöpalvelujen selkeä viranomaisrooli säilyy erillään asiassa ja meluaikojen jakamisessa tapahtumia pisteytetään suosituilla tapahtumapaikoilla voimassa olevan tapahtumien tiekartan kolmen päätavoitteen kautta:

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista

2. Tapahtumat ovat vastuullisia

3. Tapahtumat ovat toimivia

Priorisointipäätöksen prosessi:

1. Meluviranomaisen tiedot tehdystä meluilmoituksesta

2. Tapahtumajärjestäjän tiedot priorisointipäätöstä varten

3. Tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointikäsittely ja linjaus ja viestintäjohtajan virallinen päätös, joka lähetetään tiedoksi tapahtumajärjestäjille, ympäristönseuranta- ja valvontayksikölle ja maanvuokraajille, sillä päätöksen mukaiset päättymisajat viedään maanvuokarasopimuksiin. Tämän jälkeen ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö aloittaa meluilmoituspäätöksen teon viivytyksettä.

This decision was published on 13.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja