Vahingonkorvaus, henkilövahinko 29.3.2022, Pirkkolan ulkoilupuiston alue

HEL 2022-005344
More recent handlings
§ 18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja

This decision was published on 16.02.2024

Close