Työsuhdeasuntohakemus, Koirasaarentie 36, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2022-005706
More recent handlings
§ 50
This decisionmaker is no longer active

Työsuhdeasuntohakemus, Koirasaarentie 36, Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä seuraavan työsuhdeasuntohakemuksen:

**********

Päätöksen perustelut

Hekan kaakon toimiston alueella on yhteensä 8095 ara-lainoitettua vuokra-asuntoa joista 26 työsuhdeasuntokäytössä.

This decision was published on 26.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Vertti Värekoski, asuntosihteeri, puhelin: 09 310 22936

vertti.varekoski@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kuitunen
yksikön päällikkö