Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, sairaalaopettajien palkkaaminen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2022-2023, OKM

HEL 2022-006785
More recent handlings
§ 62

Avustuksen hakeminen, Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2022-2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi. Jos opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erityisavustusta, hanke toteutetaan 1.1.2023─31.12.2023.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 437 500 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan erityisavustusta 350 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 87 500 euroa (20 %) katetaan kunkin palvelukokonaisuuden määrärahasta.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hanketoimiston projektipäällikkö Hanna Kietäväinen-Sirénin toimimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta sairaalaopetuksen järjestämiseen velvoitetuille sairaaloiden sijaintikunnille (perusopetuslaki 4 a §) sairaalaopettajien palkkaamiseen vuosille 2022-2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023 opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20.

Valtionavustuksen tavoitteena on sairaalaopettajia palkkaamalla lisätä konsultatiivista sairaalaopetusta nykytilanteeseen verrattuna. Palkattavien opettajien työnä on lähikoulujen osaamisen vahvistaminen, ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen juurruttaminen koulujen toimintakulttuuriin, vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn ja rakenteiden vahvistaminen ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen.

Tavoitteena on, että jokainen sairaalaopetusyksikkö tarjoaa yksikön koosta riippumatta konsultatiivista sairaalaopetusta alueellisen tasa-arvon vahvistamiseksi. Avustuksen käytön tulee kohdistua koko sairaalaopetusyksikön toiminta-alueeseen, ei vain sairaalaopetuksen ylläpitäjäkaupungin oppilaisiin. Avustuksella vahvistettavan toiminnan kohteena ovat oppilaat, joiden pulmat kytkeytyvät muun muassa kiusaamiseen, mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen, masentuneisuuteen ja kouluakäymättömyyteen edellä mainituista syistä.

Rahoitusjohtajan 10.12.2018 päätöksen (103 §) mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 01.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.