Tarveselvitys, talousrakennus, Talosaarentie 276, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-007022
More recent handlings
§ 32

Tarvepäätös talousrakennuksen vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön, Talosaarentie 276

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja hyväksyi päätöksen perusteluissa kuvatun tilatarpeen liittyen Talosaaressa, osoitteessa Talosaarentie 276, sijaitsevaan noin 237,5 m² suuruisen rakennukseen. Rakennus vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden käyttöön 1.6.2022 alkaen siten, että arvonlisäveroton pääomavuokra on 476,25 euroa kuukaudessa ja 5 715 euroa vuodessa.

Päätöksen perustelut

Vuokrattava vuonna 1940 valmistunut rakennus on ollut jo aiemmin ulkoilupalveluiden käytössä, mutta ilman varsinaista vuokrasopimusta. Rakennuksessa on noin 40 m² taukotila ja noin 197,5 m² suuruinen varastotila.

Tilanteen ja vastuiden selkeyttämiseksi kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kesken tehdään vuokrasopimus, jossa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen ehtoja. Sopimus alkaa 1.6.2022 ja se on voimassa toistaiseksi, kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Vuokrattava rakennus on ulkoilupalveluiden käytössä tukikohta- ja varastotilana. Tiloja käytetään muun muassa latukoneiden kuljettajien taukotilana Itä-Helsingissä sekä liikuntapaikkojen varustuksen kausittaiseen varastointiin.

Kaupunkiympäristön toimiala perii pääomavuokrana taukotilan osalta 4,50 euroa/m²/kk ja varastotilan osalta 1,50 euroa/m²/kk. Kuukausivuokra on yhteensä 476,25 euroa ja vuosivuokra 5 715 euroa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 06.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja