Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista maahanmuuton kuntakorvauksien hakemisessa, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-007322
More recent handlings
§ 64

Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista maahanmuuton kuntakorvauksien hakemisessa, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialantalous- ja hankintapalvelujen asiakasmaksut ja laskutus - yksikön asiakasmaksupäällikön ********** ja taloussihteeri ********** toimimaan maahanmuuton kuntakorvauksien sähköisissä asiointipalvelussa asiointi/nimenkirjoittajan roolissa. Sähköinen haku ja raportointi vaativat Suomi.fi-sivuilta sähköistä tunnistautumista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti todeta, että maahanmuuton kuntakorvauksien hakemisen osalta toimivaltaa ei siirretä tällä päätöksellä.

Päätöksen perustelut

KEHA-keskuksen myöntämiä maahanmuuton kuntakorvauksia on voinut
hakea vuoden 2021 alusta alkaen sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköinen asiointipalvelu helpottaa korvauksien hakumenettelyä ja raportointia.

Sähköinen asiointi kuntakorvauksien osalta tapahtuu valmistelijan sähköisellä
allekirjoitusroolilla, mutta päätöksenteko säilyy edelleen rahoitusjohtajan
delegointipäätöksen mukaisena.

Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Suomi.fi - tunnistautumisjärjestelmässä
toimii taloushallintopalvelut, joka hakemuksesta voi myöntää Helsingin kaupungin kuntakorvauksien valmistelijoille valmistelija- tai nimenkirjoittajaroolin.

Rahoitusjohtaja päätti 10.12.2018 (§ 103) siirtää hallintosäännön 12 luvun
4 §:n 7 kohdan perusteella toimivaltaa hakea kaupungin puolesta
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan perusopetus-johtajalle sekä lukio- ja ammatillisen
koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajalle.

This decision was published on 07.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 09 310 41846

arja.juvonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja