Nimeämispyyntö, vapaaehtoissovittelija, rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta, toimikausi 1.8.2022 – 31.7.2025, STM

HEL 2022-007530
More recent handlings
§ 32

Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan vapaaehtoissovittelija Merja Svenskin varsinaiseksi jäseneksi ja Jaakko Ojanteen varajäseneksi rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 17.5.2022 kirjeellään Helsingin kaupunkia nimeämään varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen rikosasioiden neuvottelukuntaan elokuussa 2022 alkavalle kolmivuotiselle toimikaudelle. Lähtökohtaisesti pyydettiin ehdottamaan sekä naista että miestä.

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) mukaan sovittelutoiminnan valtakunnallista ohjausta, seurantaa ja kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta.

This decision was published on 06.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Attachments

1. Nimeämispyyntö rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan
2. Asettamispäätösluonnos, rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.