Hankinta, optio, litterointi ja videoiden tekstitys, kaupunginkanslia

HEL 2022-007703
More recent handlings
§ 45

Litterointi ja videoiden tekstitys, optiokauden käyttöönotto

Hankintajohtaja

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että litteroinnin ja videoiden tekstityksen yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään 14.9.2022-13.9.2024 ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Osa-alue 1: Toimielimen keskustelupöytäkirja ja kokoustallenteen tekstitys
- Tutkimustie Oy (2010879-9)
- Lingsoft Language Services Oy (0961030-7)

Osa-alue 2: Videon tekstitys ja äänitiedoston tekstivastine
- Spoken Oy (2377558-9)
- Lingsoft Language Services Oy (0961030-7)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 150 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §170/2020 12.8.2020 litteroinnin ja videoiden tekstityksen yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden kahden vuoden optiokauteen.

This decision was published on 10.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jaana Kalliomaa, Hankinta-asiantuntija, puhelin: (09) 310 28091

jaana.kalliomaa@hel.fi

Decisionmaker

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja